Regulament

FESTIVALUL DE POEZIE „GELLU NAUM” 2010

Festivalul se desfăşoară pe două secţiuni, poezie (categoriile gimnaziu şi liceu) şi eseu ( liceu).

Doritorii vor participa cu

a. câte 5 texte, creaţii personale (pentru secţiunea de poezie) – nepublicate (în format electronic sau hârtie) până la acea dată.

b. maxim 2 pagini de interpretare (format A4, Times New Roman, 12) a unor texte scrise de Gellu Naum (pentru secţiunea de eseuri) – nepublicate (în format electronic sau hârtie)  până la acea dată.

 

a)      Faza locală – se va organiza de către instituţiile şcolare doritoare până la 28 februarie 2010. Se vor califica pentru faza următoare 5 autori de poezie şi autorul unui eseu din fiecare unitate şcoalară participantă. Listele cu câştigători vor fi înaintate ISJ/ ISMB până la data de 1 martie 2010.

b)     Faza judeţeană/municipală – se va desfăşura în intervalul 1-5 aprilie 2010, respectând secţiunile şi categoriile. Etapa municipală se va desfăşura la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. Laureaţii fiecărei secţiuni (premiile I,II şi III) se vor califica pentru faza naţională.

c)      In etapa municipală, concurenţii înscrişi în concurs cu texte vor participa în mod obligatoriu la atelierul de creative writing.

d)     Preselecţia pentru faza naţională: – se va organiza în situaţia în care numărul de concurenţi promovaţi la faza anterioară depăşeşte 40.

e)      Organizatorii vor asigura intrunirea membrilor juriului si jurizarea individuala. Referatele întocmite de membrii juriului vor răspunde aceloraşi criterii. Minim 3 referate pozitive sunt obligatorii pentru promovarea textului.

Materialele câştigătoare la faza judeţeană/municipală vor fi trimise pentru preselecţie în format electronic pe adresa de e-mail a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” (colegiul_eminescu@yahoo.com) sau specificând:

  • Titlu: Înscriere concurs
  • Numele şi prenumele participantului
  • Şcoala de provenienţă
  • Clasa
  • Numele profesorului îndrumător
  • Secţiunea

Termen limită de primire a materialelor: 10 aprilie 2010.

f)       Faza naţională: – are loc în perioada 28-29 mai 2010, în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea. La această etapă pot participa maxim 40 elevi. Echipajul fiecărui judeţ va fi însoţit de un profesor.

g)      In perioada iunie-octombrie, organizatorii vor publica Antologia cuprinzând textele laureaţilor si o vor distribui acestora. Ea va fi popularizată în cadrul târgurilor de carte si pe site-ul festivalului.

Reclame