Acest  festival de poezie, organizat de Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Bucureşti în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, se adresează tinerilor autori (elevi de liceu sau gimnaziu) care au atins un anume nivel de performanţă artistică, trecând de faza primelor încercări.

Lucrările selectate pentru finala pe Bucurreşti şi pentru faza finală vor fi evaluate de jurii de specialişti (formate din scriitori şi critici literari). În cadrul fazei pe capitală, dar şi pe plan local (acolo unde există posibilitatea[1]) elevii vor putea să intre în contact nemijlocit cu poeţi contemporani de seamă, citindu-şi creaţiile alături de aceştia.

Profesorii de limba şi literatura română din unităţile şcolare participante vor selecta un număr de de tineri autori (cel mult cinci din fiecare şcoală) cu câte cinci texte reprezentative fiecare. Aceste texte vor fi expediate pe adresa de e-mailfestivalulgellunaum@yahoo.com până la data de 15 martie 2012 (Bucureşti), respectiv 15 aprilie (partcipanţii din ţară)

Finala pe Bucureşti se va desfăşura pe 4 aprilie 2012, în sala de festivităţi a CN „Mihai Eminescu”. Se vor califica 10 autori la secţiunea gimnaziu şi 20 de autori la secţiunea liceu.

Organizarea unor faze intermediare (locale, judeţe) rămâne la latitudinea participanţilor şi în funcţie de posibilităţile acestora. Acolo unde aceste faze se vor desfăşura, vă rugăm să-i anunţaţi şi pe organizatori.

Faza naţională se va desfăşura din păcate şi anul acesta on-line, iar rezultatele ei vor fi afişate pe acest blog la 1 iunie 2012. Vor intra în concurs (ca şi la finala pe Bucureşti) 20 de autori (secţiunea liceu) şi 10 autori (secţiunea gimnaziu)

Înscrierea în concurs se face pe baza unei simple confirmări de participare, semnate de un profesor de limba română din unitatea şcolară rescpectivă şi expediate pâna la 1 martie 2012,în format electronic, pe adresa de e-mail precizată mai sus.. Confirmările venite după această dată nu se iau în considerare.

Vă aşteptăm!


[1] Pentru organizarea unor asemenea întâlniri,puteţi beneficia de sprijinul organizatorilor

Reclame