Andreea Goreac – CN  „Petru Rareş” – Suceava

Menţiune

change

un val de trăiri se zbate,

ca un fluture

prins în plasă.

deziluzii transformate

în preşcolari ce

mâzgâlesc tabla vieţii.

te-am văzut joi.

erai cu acelaşi palton

şi cu acelaşi aer englezesc.

priveai spre tipa

blondă care trecea.

m-am îndrăgostit joi.

era aceeaşi iubire.

acum e un melc urâcios,

ce-şi lasă urma

pe oasele frunzelor.

Reclame